Terugblik – onthulling bank Jubileum 60 jaar

Vierde het Kossen-Leijen Fonds haar 60-jarig jubileum eind vorig jaar voor en met zo’n 110 ouderen uit ons dorp al heel uitgebreid, op 22 maart 2023 hebben wij dit feestelijk afgerond in gebouw De Vijzel van de Twuyvermolen. Het Kossen-Leijen Fonds met een historie van 60 jaar werd die dag omarmd door de prachtige molen met een historie van 360 …

Jubileum 60 jaar – onthulling bank

Jubileum Al eerder hebben wij er aandacht aan besteed: het Kossen-Leijen Fonds bestaat 60 jaar! Bij dit jubileum staat het Kossen-Leijen Fonds uiteraard stil. Sinds haar oprichting heeft het Kossen-Leijen Fonds als doel om inwoners van Sint Pancras financieel te helpen als dit nodig is. Naast particulieren kunnen ook stichtingen en verenigingen, organisaties en instellingen met een welzijnskenmerk een beroep …

Eerstvolgende bestuursvergadering

Op dinsdag 21 november 2023 komt het bestuur weer bijeen om uw aanvragen te behandelen. Voor financiële hulp kunt u het aanvraagformulier op deze website invullen. Aanvragen die één week voor de vergadering zijn ontvangen worden op de eerstvolgende vergadering behandeld. Voor vragen of meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen: info@kossenleijenfonds.nl

Nieuw beleidsplan

Het bestuur van het Kossen-Leijen Fonds heeft het Beleidsplan gewijzigd. Via deze link Beleidsplan 2022-2027 kunt u het beleidsplan lezen.

Jubileumfeest 26 oktober a.s.

In 2022 bestaat het Kossen-Leijen Fonds 60 jaar! Sinds haar oprichting heeft het Kossen-Leijen Fonds als doel om inwoners van Sint Pancras financieel te helpen als dit nodig is. Naast particulieren kunnen ook stichtingen en verenigingen, organisaties en instellingen met een welzijnskenmerk een beroep doen op het fonds. Kossen-Leijen Fonds 60 jaar, een jubileum om zeker bij stil te staan. …

60 jarig bestaan

Dit jaar viert Stichting Kossen-Leijen Fonds een jubileum, zij bestaat 60 jaar. Daar moet zeker stil bij worden gestaan! Op 26 oktober 2022 vieren we dit jubileum door, in samenwerking met de Zonnebloem en de Diaconie van de PGSP, voor een grote groep ouderen uit ons dorp een jubileumfeest aan te bieden. Er zal muziek zijn van de Pancrasser muzikanten, …

Fin lidmaatschap

Het Kossen Leijenfonds verklaart te voldoen aan de Fin-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring Naleving Fin-normen Goed Bestuur ingediend, welke periodiek getoetst wordt.