Contact

Het Kossen-Leijenfonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het fiscaal nummer(RSIN) van het fonds is 8037.65.800
Giften aan het Kossen-Leijenfonds zijn fiscaal aftrekbaar; ons bankrekeningnummer is NL 47 RABO 0141 2083 17