Contact

Het Kossen-Leijen Fonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het fiscaal nummer(RSIN) van het fonds is 8037.65.800
Giften aan het Kossen-Leijen Fonds zijn fiscaal aftrekbaar; ons bankrekeningnummer is NL55 ABNA 0822 86 4053