KLF-PITCH

Op 16 en 17 november zou er worden gepitcht in De Geist. Helaas kon dit niet doorgaan vanwege Corona. Het fonds heeft daarom alle deelnemers gevraagd om hun pitch om te zetten in een aanvraag. Deze aanvragen zijn door het bestuur behandeld en in totaal is er ruim €16.000 uitgekeerd aan verenigingen in ons dorp die een steuntje in de …

Fin lidmaatschap

Het Kossen Leijenfonds verklaart te voldoen aan de Fin-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring Naleving Fin-normen Goed Bestuur ingediend, welke periodiek getoetst wordt.