Dodenherdenking 4 mei 2021

Op dinsdag 4 mei hebben de heren Gerrit Struik en Gert Krijnen namens het Kossen-Leijenfonds een bloemstuk gelegd bij het verzetsmonument in Sint Pancras.

IJsclub Sint Pancras.

Voor het onderhoud aan de opslagcontainers heeft het Kossen-Leijenfonds een bijdrage geleverd.

Fin lidmaatschap

Het Kossen Leijenfonds verklaart te voldoen aan de Fin-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring Naleving Fin-normen Goed Bestuur ingediend, welke periodiek getoetst wordt.