Kerstgiften 2022

Als inwoner van Sint Pancras kunt u in december in aanmerking komen voor de jaarlijkse kerstgift van het Kossen-Leijen Fonds. Aan welke voorwaarden moet u voldoen? – u woont in het dorp Sint Pancras (postcode 1834) – u heeft een minimum inkomen: bv. een (bijstands-)uitkering / alleen AOW – u heeft geen financiële reserves Hoe kunt u de kerstgift aanvragen? …

Jubileumfeest 26 oktober a.s.

In 2022 bestaat het Kossen-Leijen Fonds 60 jaar! Sinds haar oprichting heeft het Kossen-Leijen Fonds als doel om inwoners van Sint Pancras financieel te helpen als dit nodig is. Naast particulieren kunnen ook stichtingen en verenigingen, organisaties en instellingen met een welzijnskenmerk een beroep doen op het fonds. Kossen-Leijen Fonds 60 jaar, een jubileum om zeker bij stil te staan. …

Eerstvolgende bestuursvergadering

Op dinsdag 22 november 2022 komt het bestuur weer bijeen om uw aanvragen te behandelen. Voor financiële hulp kunt u het aanvraagformulier op deze website invullen.

60 jarig bestaan

Dit jaar viert Stichting Kossen-Leijen Fonds een jubileum, zij bestaat 60 jaar. Daar moet zeker stil bij worden gestaan! Op 26 oktober 2022 vieren we dit jubileum door, in samenwerking met de Zonnebloem en de Diaconie van de PGSP, voor een grote groep ouderen uit ons dorp een jubileumfeest aan te bieden. Er zal muziek zijn van de Pancrasser muzikanten, …

Nazomerfeesten

Ook dit jaar is het Kossen-Leijen Fonds een sponsor van de Nazomerfeesten. Het Fonds wenst iedereen een heel fijne feestweek!

Mestopslag voor Kinderboerderij Jong Leven

Na de storm in februari van dit jaar had de Kinderboerderij stormschade. Stichting Kossen-Leijen Fonds heeft geld beschikbaar gesteld voor het vervangen van de bovenbouw van de mestopslag en dit is het resultaat.

Dodenherdenking 4 mei 2022

Op woensdag 4 mei hebben Jaap Schuurman en Maartje Melissen namens Stichting Kossen-Leijen Fonds een bloemstuk gelegd bij het verzetsmonument in Sint Pancras.

Wijziging bestuur

Er heeft in maart 2022 een wijziging plaatsgevonden in het bestuur. De voorzitter Gerrit Struik heeft na 8 jaar en secretaris Tineke Venneker heeft na 15 jaar afscheid genomen als bestuurslid. Het fonds dankt hen voor hun inzet. Piet Ligthart (voorzitter) en Maartje Melissen (waarn. secretaris) zijn de nieuwe bestuursleden. De functie van Tineke Venneker is overgenomen door Trix Beens.

KLF-PITCH

Op 16 en 17 november zou er worden gepitcht in De Geist. Helaas kon dit niet doorgaan vanwege Corona. Het fonds heeft daarom alle deelnemers gevraagd om hun pitch om te zetten in een aanvraag. Deze aanvragen zijn door het bestuur behandeld en in totaal is er ruim €16.000 uitgekeerd aan verenigingen in ons dorp die een steuntje in de …