Aanvraag Kerstgift 2021 gesloten.

Tot en met 20 november kon u  de kerstgift aanvragen. Aanvragen die na 20 november binnenkomen kunnen helaas niet meer gehonoreerd worden.

Fin lidmaatschap

Het Kossen Leijenfonds verklaart te voldoen aan de Fin-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring Naleving Fin-normen Goed Bestuur ingediend, welke periodiek getoetst wordt.