Gemeentelijke vergoedingen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.

Voor gezinnen met een laag inkomen en weinig vermogen zijn de kosten van de ouderbijdrage en een computer soms te hoog. Via Halte Werk kunnen deze kosten mogelijk vergoed worden. De bedragen zijn te vinden op www.haltewerk.nl/bijstandsnormen. Gezinnen met kinderen in het voortgezet onderwijs (12 t/m/ 17 jaar) die langer dan drie jaar leven van een laag inkomen en weinig …

Fin lidmaatschap

Het Kossen Leijenfonds verklaart te voldoen aan de Fin-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring Naleving Fin-normen Goed Bestuur ingediend, welke periodiek getoetst wordt.