Gemeentelijke vergoedingen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.

Voor gezinnen met een laag inkomen en weinig vermogen zijn de kosten van de ouderbijdrage en een computer soms te hoog. Via Halte Werk kunnen deze kosten mogelijk vergoed worden. De bedragen zijn te vinden op www.haltewerk.nl/bijstandsnormen. Gezinnen met kinderen in het voortgezet onderwijs (12 t/m/ 17 jaar) die langer dan drie jaar leven van een laag inkomen en weinig …

Fin lidmaatschap

Het Kossen Leijenfonds verklaart te voldoen aan de Fin-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring Naleving Fin-normen Goed Bestuur ingediend, welke periodiek getoetst wordt.

Doet en Ontmoet in De Geist

Elke dinsdagmiddag, tussen 13.30 uur en 16.00 uur kunt u terecht bij de bijeenkomsten Doet & Ontmoet van Wonen Plus Welzijn in De Geist. Vrij toegankelijk, voor iedereen, van alle leeftijden. Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u een gezellige middag hebben. Er is genoeg te doen: diverse gezelschapsspellen, kaarten, creatief bezig zijn, alleen een praatje …

Opbrengst Rabobank Clubkas Campagne voor 10-jarig bestaan locatie de Binnenroe

Hartelijk bedankt voor het uitbrengen van uw stem op het Kossen-Leijenfonds! Omdat de bewoners van de Binnenroe graag wat meer contact willen met de bewoners uit de Twuyverhoek, organiseerden zij op zaterdag 21 september 2019 een Vossenjacht voor en door de hele wijk. De Rabobank Clubkas Campagne heeft voor het KLF €193,62 opgeleverd! Dit bedrag is door het fonds verdubbeld en …

Humanitas kindervakantieweken

Niet ieder kind kan op vakantie, financiële problemen kunnen spelbreker zijn. Ieder jaar organiseert Humanitas voor deze kinderen een vakantieweek tijdens de zomervakantie. Voor alle kinderen geldt dat ze op verschillende plekken in Nederland een avontuurlijke vakantie krijgen samen met andere kinderen van dezelfde leeftijd. Voor elke leeftijdscategorie organiseren de begeleiders (allemaal geschoolde vrijwilligers) eigen activiteiten. Denk aan spelletjes, knutselen, …