Eerstvolgende bestuursvergadering

Op dinsdag 19 juli 2022 komt het bestuur weer bijeen om uw aanvragen te behandelen. Voor financiële hulp kunt u het aanvraagformulier op deze website invullen.

60 jarig bestaan

Dit jaar viert Stichting Kossen-Leijen Fonds een jubileum, zij bestaat 60 jaar. Het bestuur wenst hier graag aandacht aan te geven. Mocht u een goed idee hebben dat past bij het doel van de stichting, dan horen wij dat graag. U kunt ons een e-mail sturen op info@kossenleijenfonds.nl.

Mestopslag voor Kinderboerderij Jong Leven

Na de storm in februari van dit jaar had de Kinderboerderij stormschade. Stichting Kossen-Leijen Fonds heeft geld beschikbaar gesteld voor het vervangen van de bovenbouw van de mestopslag en dit is het resultaat.

Dodenherdenking 4 mei 2022

Op woensdag 4 mei hebben Jaap Schuurman en Maartje Melissen namens Stichting Kossen-Leijen Fonds een bloemstuk gelegd bij het verzetsmonument in Sint Pancras.

Wijziging bestuur

Er heeft in maart 2022 een wijziging plaatsgevonden in het bestuur. De voorzitter Gerrit Struik heeft na 8 jaar en secretaris Tineke Venneker heeft na 15 jaar afscheid genomen als bestuurslid. Het fonds dankt hen voor hun inzet. Piet Ligthart (voorzitter) en Maartje Melissen (waarn. secretaris) zijn de nieuwe bestuursleden. De functie van Tineke Venneker is overgenomen door Trix Beens.

KLF-PITCH

Op 16 en 17 november zou er worden gepitcht in De Geist. Helaas kon dit niet doorgaan vanwege Corona. Het fonds heeft daarom alle deelnemers gevraagd om hun pitch om te zetten in een aanvraag. Deze aanvragen zijn door het bestuur behandeld en in totaal is er ruim €16.000 uitgekeerd aan verenigingen in ons dorp die een steuntje in de …

Fin lidmaatschap

Het Kossen Leijenfonds verklaart te voldoen aan de Fin-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring Naleving Fin-normen Goed Bestuur ingediend, welke periodiek getoetst wordt.