Bestuur

Het bestuur van Kossen-Leijen Fonds is belast met de dagelijkse gang van zaken.

Leo Zonneveld

Voorzitter

Trix Beens

Secretaris

Maartje Melissen

Waarnemend secretaris

Gert Krijnen

Penningmeester

Jaap Schuurman

Waarnemend penningmeester