Bestuur

Het bestuur van Kossen-Leijenfonds is belast met de dagelijkse gang van zaken.

Gerrit Struik

Voorzitter

Tineke Venneker

Secretaris

Trix Beens

Waarnemend secretaris

Gert Krijnen

Penningmeester

Jaap Schuurman

Waarnemend penningmeester