Aanvraag particulier

Als u inwoner bent van het dorp Sint Pancras en in aanmerking wilt komen voor financiële hulp van het Kossen-Leijenfonds, verzoeken wij u dit aanvraagformulier volledig in te vullen. Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

 
1Persoonsgegevens


2Uw aanvraag


3Inkomen


4Thuissituatie


5Andere wettelijke regelingen

Aan het invullen van dit aanvraagformulier kan geen enkel recht worden ontleend. Dit formulier wordt tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld. Hierna wordt er contact met u opgenomen. Als uw aanvraag past binnen de doelstellingen van het fonds, zullen twee bestuursleden u thuis komen bezoeken en vragen een uitgebreider formulier in te vullen.

"Het KLF hanteert de regelgeving omtrent het privacy beleid volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het protocol kan opgevraagd worden bij het secretariaat".