Raad van Toezicht

Het Kossen-Leijen Fonds heeft een raad van toezicht. Deze raad houdt toezicht op de taakuitoefening van het bestuur en verleent jaarlijks decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid.

 

mw. M. Maas

Secretaris

ds. J. Bijman

Lid