Beleidsplan

Het beleidsplan 2022-2027 van stichting Kossen-Leijen Fonds te Sint Pancras beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting in de komende jaren en is een uitvloeisel van de strategie.
In dit plan wordt getracht duidelijk te maken wat de stichting in grote lijnen doet en hoe wij in de nabije toekomst willen functioneren.
Tot op heden voert de stichting een actief beleid. Wij blijven zoeken naar mogelijkheden om de stichting meer in te zetten voor de inwoners van Sint Pancras, bekend onder postcode 1834, haar instellingen en verenigingen. Wij dienen de aanvragen laagdrempelig te houden.

Wilt u meer weten over het beleid van het Kossen-Leijen Fonds?

Beleidsplan 2022-2027