Beleidsplan

Het beleidsplan 2020-2025 van stichting Kossen-Leijenfonds te Sint Pancras beschrijft de doelstellingen en acties van deze stichting in de komende jaren en is een uitvloeisel van de strategie.
In dit plan wordt getracht duidelijk te maken wat de stichting in grote lijnen doet en hoe wij in de nabije toekomst willen functioneren.
Tot op heden voert de stichting een actief beleid. In beginsel is er geen behoefte aan structurele wijzigingen in het beleid. Wij moeten blijven zoeken naar mogelijkheden om de stichting meer in te zetten voor de inwoners van Sint Pancras, bekend onder postcode 1834, haar instellingen en verenigingen. Wij dienen de aanvragen laagdrempelig te houden.

Wilt u meer weten over het beleid van het Kossen-Leijenfonds?

Beleidsplan 2020 -2025