Kerstgift 2023

Als inwoner van Sint Pancras kunt u in december in aanmerking komen voor de jaarlijkse kerstgift van het Kossen-Leijen Fonds.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

– u woont in het dorp Sint Pancras (postcode 1834)

– u heeft een minimum inkomen: bv. een (bijstands) uitkering / alleen AOW

– u heeft geen financiële reserves

Hoe kunt u de kerstgift aanvragen?

– u vult het aanvraagformulier voor de kerstgiften 2023 op deze website in. U kunt het vinden onder het kopje ‘aanvragen’

– tot uiterlijk 17 november kunt u de aanvraag indienen