Eerstvolgende bestuursvergadering

Op dinsdag 18 april 2023 komt het bestuur weer bijeen om uw aanvragen te behandelen.

Voor financiële hulp kunt u het aanvraagformulier op deze website invullen. Aanvragen die één week voor de vergadering zijn ontvangen worden op de eerstvolgende vergadering behandeld.

De overige vergaderdata voor 2023 zijn (onder voorbehoud):

16 mei 2023
20 juni 2023
18 juli 2023
15 augustus 2023
19 september 2023
17 oktober 2023
21 november 2023

Voor vragen of meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen: info@kossenleijenfonds.nl