Ik ben particulier

 

Aanvraag particulier

Ik ben een stichting
of vereniging

Aanvraag stichting

Kerstactie 2023

Aanvraag kerstactie
 

Het fonds is voor inwoners van Sint Pancras en heeft de financiële middelen om te helpen. De vrijwilligers van het fonds behandelen uw aanvraag zorgvuldig en zonder aanzien des persoons. Op objectieve gronden wordt financiële steun verstrekt aan inwoners die dit nodig hebben. Het is noodzakelijk dat uw aanvraag wordt getoetst aan de door u ingediende financiële gegevens.  De uiteindelijke hulp kan bestaan uit een eenmalige bijdrage. De anonimiteit van uw aanvraag wordt door het bestuur gewaarborgd. De raad van toezicht heeft geen inzage in de aanvragen.

Wanneer kunt u een aanvraag indienen?

  • U bent inwoner van Sint Pancras (postcode 1834)
  • Er is sprake van financiële nood
  • U kunt bij geen andere instantie terecht

Voorbeelden van aanvragen