Wijziging Raad van Toezicht

In april 2024 heeft een wijziging plaatsgevonden in de Raad van Toezicht. Mevrouw M. Maas is toen afgetreden als secretaris. Het Fonds dankt haar voor haar inzet en betrokkenheid.

Per 1 juni 2024 is mevrouw P. Appeldoorn benoemd als secretaris van de Raad van Toezicht.