Privacy beleid

Het Kossen-Leijen Fonds hanteert de regelgeving omtrent het privacy beleid volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het protocol kan opgevraagd worden bij het secretariaat.