Terugblik – onthulling bank Jubileum 60 jaar

Vierde het Kossen-Leijen Fonds haar 60-jarig jubileum eind vorig jaar voor en met zo’n 110 ouderen uit ons dorp al heel uitgebreid, op 22 maart 2023 hebben wij dit feestelijk afgerond in gebouw De Vijzel van de Twuyvermolen. Het Kossen-Leijen Fonds met een historie van 60 jaar werd die dag omarmd door de prachtige molen met een historie van 360 jaar.
Deze viering van ons jubileum stond in het teken van de onthulling van de zitbank aan de Oosterdijk, vlakbij de molen. Als een geschenk aan de gemeenschap van Sint Pancras en andere bezoekers.
Dit werd samen gevierd met de Raad van Toezicht, de eigenaren van de Twuyvermolen, wethouder Gerard Rep, andere genodigden en last but not least oud-leden van het bestuur en de Raad van Toezicht. Die immers het Fonds hebben gebracht tot een gezond en actief fonds.
Om kort terug te kijken, sinds haar bestaan is aan inwoners van ons dorp (met postcode 1834) ruim 1 miljoen euro uitgekeerd. Dat is mogelijk op basis van de erfenissen van de heren Kossen en Leijen, mevrouw Van Graft-Vet en… voor een enkeling is dit wellicht nog nieuws, sinds eind vorig jaar met een deel van de erfenis van de heer Kalfsvel. Misschien is dit ook een inspiratiebron voor bemiddelde genodigden.
Het Kossen-Leijen Fonds is springlevend om onze hulp- en adviesfunctie voor onze inwoners juist ook in de toekomst – met een sterk toenemend armoedeprobleem – discreet en betekenisvol waar te maken.

Hierbij een impressie van de feestelijke middag op 22 maart 2023: