Op donderdag 14 februari 2019 komt het bestuur weer bijeen om aanvragen te behandelen.