Op donderdag 22 november komt het bestuur weer bijeen om aanvragen te behandelen.