Jubileum 60 jaar – onthulling bank

Jubileum

Al eerder hebben wij er aandacht aan besteed: het Kossen-Leijen Fonds bestaat 60 jaar! Bij dit jubileum staat het Kossen-Leijen Fonds uiteraard stil.

Sinds haar oprichting heeft het Kossen-Leijen Fonds als doel om inwoners van Sint Pancras financieel te helpen als dit nodig is. Naast particulieren kunnen ook stichtingen en verenigingen, organisaties en instellingen met een welzijnskenmerk een beroep doen op het fonds.

Op 26 oktober 2022 hebben wij het jubileum al gevierd door een grote groep ouderen uit ons dorp een jubileumfeest aan te bieden. Dit feest was een groot succes. Klik hier voor de terugblik op het feest.

Woensdag 22 maart a.s. vieren wij dit ook met een informele besloten bijeenkomst. Ook wordt dan de door het Fonds geschonken zitbank nabij de Twuyvermolen onthuld!

Stichting Kossen-Leijen Fonds zal zich ook de komende jaren blijven inzetten om haar doelstelling waar te maken. Om deze ambitie te verwezenlijken staat het Fonds open om nieuwe schenkingen en/of erfenissen te ontvangen.

Wilt u op de hoogte blijven, houdt deze website of onze Facebookpagina in de gaten.