Gemeentelijke vergoedingen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.

Voor gezinnen met een laag inkomen en weinig vermogen zijn de kosten van de ouderbijdrage en een computer soms te hoog. Via Halte Werk kunnen deze kosten mogelijk vergoed worden. De bedragen zijn te vinden op www.haltewerk.nl/bijstandsnormen. Gezinnen met kinderen in het voortgezet onderwijs (12 t/m/ 17 jaar) die langer dan drie jaar leven van een laag inkomen en weinig vermogen, kunnen mogelijk gebruik maken van de computerregeling. Per gezin wordt één computer vergoed. Het bedrag is maximaal €449,– en kan één keer per vijf jaar worden aangevraagd. Gezinnen met schoolgaande kinderen van 4 t/m 17 jaar kunnen de vrijwillige ouderbijdrage van school betalen met de gratis MeedoenPas. Op deze pas staat het bedrag. Kijk voor de bedragen en voorwaarden op www.haltewerk.nl/ouderbijdrage. De gratis MeedoenPas geeft daarnaast voordeel op o.a. sporten, bibliotheek en theater. De gratis MeedoenPas kunt u aanvragen via www.haltewerk.nl/meedoenpas.  September 2019