Bestuurswisseling

Na ruim 13 jaar, heeft Riet Hart het bestuur van het Kossen-Leijenfonds per  1 januari 2019 verlaten.

Riet was een zeer betrokken en actief bestuurslid. We zullen haar wijsheid, kennis en sociaal inzicht missen.

Gelukkig hebben wij ook weer een nieuw bestuurslid kunnen benoemen, per 1 januari 2019 is Jaap Schuurman onze wnd. penningmeester.

We wensen Jaap veel succes binnen het bestuur.

Januari 2019