Kerstgiften 2020

Als u inwoner bent van het dorp Sint Pancras en in aanmerking wilt komen voor financiële hulp van het Kossen-Leijenfonds, verzoeken wij u dit aanvraagformulier volledig in te vullen. Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

 
1Persoonsgegevens


2Inkomen & Schulden

Heeft u een bijstandsuitkering?*

Aan het invullen van dit aanvraagformulier kan geen enkel recht worden ontleend. Ik heb dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld.

"Het KLF hanteert de regelgeving omtrent het privacy beleid volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het protocol kan opgevraagd worden bij het secretariaat".