Aanvraag Kerstactie 2019

Als u in aanmerking wilt komen voor de Kerstgift 2019 van het Kossen-Leijenfonds, dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

– U woont in het dorp Sint Pancras (postcode 1834)
– U heeft een minimum inkomen: bv. een (bijstands) uitkering / alleen AOW
– U heeft geen financiële reserves

Dit formulier moet uiterlijk 20 november 2019 bij ons binnen zijn. Na deze datum wordt uw aanvraag niet meer in behandeling genomen.
Er wordt uiteraard zeer discreet met de door u verstrekte gegevens omgegaan. Deze kunnen gecontroleerd worden. Het bestuur bepaalt of u voor de kerstgift in aanmerking komt.

De hoogte van de gift is afhankelijk van uw gezinssituatie en is minimaal €150,00.

 
1Persoonsgegevens


2Inkomen

Aan het invullen van dit aanvraagformulier kan geen enkel recht worden ontleend. Ik heb dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld.

"Het KLF hanteert de regelgeving omtrent het privacy beleid volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het protocol kan opgevraagd worden bij het secretariaat".